Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace

logo_projekt.jpg, 20kB

Projekt: Tvorba e-learningových kurzů pro inovaci výuky na obchodní akademii v návaznosti na ŠVP školy

Souhrnné informace o projektu

 • Číslo operačního programu: CZ.1.07
 • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.1
 • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
 • Číslo oblasti podpory: 7.1.1
 • Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Číslo výzvy: 04
 • Název výzvy: Ústecký kraj - Výzva č.4 pro GP - oblast podpory 1.1
 • Zahájení a ukončení projektu: 01.01.2011 - 30.04.2012
 • Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 16
 • Typ projektu: grantový

Popis a cíle projektu

Projekt je zaměřený na zavádění vyučovací metody e-learning, která příspěje ke zvýšení kvality výuky cizích jazyků, zlepšení podmínek pro využívání ICT a využívání ICT v odborných předmětech.

Cílem projektu je podpořit výuku odborných předmětů a cizích jazyků formou e-learningových kurzů.

Přínosem projektu pro cílovou skupinu bude úspora času při učení, zatraktivnění výuky, rozvoj ICT dovedností, větší samostatnost při získávání potřebných kompetencí.

.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou žáci školy, oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum (v denní a v dálkové formě vzdělávání). Do projektu bude v pilotní fázi zapojeno 300 žáků školy. Vytvořené kurzy budou v dalších letech využívat i nově přijatí žáci školy.

Školení

Tým tvůrců e-learningových kurzů při školení.

P3290079.JPG, 71kB

Vznikající e-learningový portál


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/04.0015
Tento projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.