OA pořádala 1. ročník soutěže Mladý ekonom Ústeckého kraje 2017

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Olympiády a soutěže, Vydáno dne: 21. 12. 2017

OA pořádala první ročník soutěže pro žáky základních škol Mladý ekonom Ústeckého kraje. Soutěž organizujeme společně s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně. Nad akcí převzal záštitu náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan Mgr. Bc. Petr Šmíd.

Soutěž je dvoukolová. Vítězové místních kol, která proběhla na obchodních akademiích našeho kraje, postoupili do krajského finále, které naše škola pořádala 13. prosince 2017. Slavnostního zahájení se zúčastnila Ing. Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva ÚK.

Vítězný tým ZŠ Louny, Pražská 101 získal putovní pohár a titul Mladý ekonom Ústeckého kraje. Všichni soutěžící byli za své výkony oceněni hodnotnými cenami, které předal doc. Pavel Kuchař, proděkan pro vnější vztahy FSE Univerzity J. E. Purkyně. Žáci prokázali výborné znalosti a schopnosti prezentace vlastních názorů. Je nesporné, že na základních školách je věnována problematice finanční gramotnosti náležitá pozornost.

Ing. Blanka Babická