Finančně gramotná škola

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 24. 06. 2017

Tak tímto titulem se bude od podzimu pyšnit, jako jedna z mála, i naše škola. Udělí nám jej iniciativa Finanční gramotnost do škol — partnerský projekt yourchance a Nadace DRFG, které si kladou za cíl metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na českých školách.

Cesta k certifikátu nebyla nijak jednoduchá. Na úvodní schůzce s pořadateli jsme prodiskutovali, jak se na naší škole vyučuje finanční gramotnost, kde máme mezery a slabší místa i s čím potřebujeme pomoci. A také jsme naplánovali další kroky spolupráce. V rámci požadavků na získání certifikátu se naše škola zapojila do aktivit Global Money Week — účastí na přednáškách o finančním trhu i tvorbou prezentací na vybrané téma. Součástí cesty za titulem Finančně gramotná škola se stala i účast našich žáků v soutěži Rozpočti si to! V celostátním kole získali zlatou a stříbrnou medaili.

Následně proběhl workshop za účasti učitelů, kteří se ve výuce svých předmětů dotýkají také oblasti finanční gramotnosti. Akce byla zaměřena především na metodickou podporu výuky finanční gramotnosti. Účastníci workshopu zpracovali podrobnou metodiku finanční gramotnosti naší školy — jakýsi jízdní řád — pro jednotlivé ročníky obou oborů. "Jsem překvapena vysokou mimoškolní aktivitou žáků vaší školy, jejich úspěchy v nejrůznějších soutěžích a činnostech týkajících se finanční gramotnosti a podnikavosti ", řekla na závěr Kateřina Lichtenberková, odborný garant projektu Finanční gramotnost do škol, která workshop řídila.

Ing. Čeněk Celer