Žáci 4. ročníku se vypravili za poznáním tradic judaismu

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Exkurze, Vydáno dne: 16. 10. 2015

V pondělí 12. října se většina žáků čtvrtého ročníku vydala na exkurzi do pražského Židovského muzea.

Vyráželi jsme v 8 hodin z Ústí nad Labem a po celý den nás doprovázelo chladné a větrné počasí. Po příjezdu následovalo rozdělení do dvou skupin. Pod dohledem paní učitelky Hefertové jsme se vydali na prohlídku synagog a židovského hřbitova. I přes tiché štěbetání paní průvodkyně jsme se mohli dozvědět spoustu nových a zajímavých informací. Podle židovských tradic byl každý z chlapců povinen si před vstupem posvátná místa nasadit jarmulku neboli kipu, což je v moderní hebrejštině označení pro malé kulaté čepičky připevněné na temeni.


Po prohlídce Staronové, Pinkasovy a Klausové synagogy jsme procházeli židovským hřbitovem, kde je pohřben známý rabín Löw. Pověst praví, že přání každého, kdo k jeho hrobu položí kamínek, bude splněno. Kolik studentů tedy letos bude maturovat s vyznamenáním?

Po venkovní prohlídce jsme se promrzlí vrátili k hlavní budově muzea a zahřáli se plněním úkolů. Byli jsme rozděleni do pěti skupin a každá měla prezentovat některou z tradic judaismu, např. Šabat, Pesach, Purim, kašrut a další. Jistě mluvím za všechny, když řeknu, že největším úspěchem bylo sehrání židovské svatby. Naše skupina byla svědky veselé svatby Evy Hisemové a Michaela Otta. Úkol ale na výbornou splnil každý, protože jsme odjížděli všichni o něco chytřejší ohledně židovských svátků a zvyků. Za sebe mohu říct, že i přes otravnou zimu byla exkurze velmi zajímavá a budoucím čtvrtým ročníkům ji mohu jedině doporučit.

Kateřina Novotná, 4. L