Návštěva provozoven FOKUS LABE

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Exkurze, Vydáno dne: 25. 06. 2015

Dne 17. 6. 2015 navštívila třída 3. M za doprovodu paní učitelky Mgr. Kopuncové dvě provozovny kaváren FOKUS LABE.

První z nich sídlí v ulici Prokopa Diviše 5. Tam jsme se dozvěděli základní informace a ochutnali některé domácí produkty z čerstvých surovin. Obsluha k nám byla velice vstřícná a milá.

Poté jsme se přesunuli nedaleko, do Kampusu UJEPU. Kavárna byla laděna do příjemné zelenkavé barvy a v celém objektu na nás dýchala klidná atmosféra. Jako pozornost jsme dostali výborné občerstvení složené ze špenátových taštiček a ananasového koláče s krémem. Nechybělo ani domácí limo a káva.

Při příležitosti naší návštěvy nám bylo sděleno mnoho informací. Ve všech provozovnách FOKUS LABE pracují lidé s duševními chorobami (maniodepresivními psychózami, schizofrenií). Tito lidé tak dostávají šanci zařadit se do běžného života, jako každý zdravý jedinec. V kolektivu si nachází přátele, je jim přidělen psychiatr, který pravidelně sleduje vývoj jejich zdravotního stavu, a sociální pracovník, který řeší pro nás běžné věci jako bydlení a práci.

FOKUS nabízí spoustu produktů, které jsou čerstvé a hlavně zdravé. Své pobočky má nejen v Ústí nad Labem, ale také v Teplicích, Děčíně a Litoměřicích. Výrobna jídla je ve Vaňově. Zde výjimečně nepracují lidé s duševním onemocněním, ale například s nějakým fyzickým postižením, a to proto, že lidé s duševními chorobami mají méně energie kvůli medikamentům, které užívají, a mají určitý režim, který by jim v provozovně nebyl poskytnut vzhledem k tomu, že se v ní pracuje již od 4 hodin ráno.

Na závěr bych chtěla říci, že se nám zde moc líbilo a všichni pevně věříme, že se FOKUSU, který čerpá prostředky i z evropských fondů, bude nadále dařit a dovede své zaměstnance až k jejich úplnému uzdravení či plnohodnotnému životu, jaký si zaslouží.

Tereza Sajdlová, 3.M