Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Jednoletý pomaturitní kurz

Kurz je určen absolventům úplného středního vzdělání s maturitou.

Charakteristika kurzu: intenzivní prezenční studium angličtiny nebo němčiny v rozsahu jednoho roku umožňuje praktické zvládnutí cizího jazyka. Ke studiu se mohou přihlásit absolventi středních škol, kteří vykonají maturitní zkoušku v kalendářním roce 2007. Studium je zvlášť vhodné pro studenty, kteří nebyli v prvním roce přijati na VŠ a hodlají se o přijetí ucházet znovu v příštím roce. Během jednoletého pomaturitního studia získají takové jazykové dovednosti, které jim usnadní vysokoškolské studium a mimořádně zlepší vyhlídky na jejich další uplatnění.

Obsah kurzu: studium cizího jazyka podle kvalitních našich a zahraničních učebnic. Obsahem studia je jazyk v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky, praktických konverzačních dovedností, reálií a dějin německy a anglicky mluvících zemí.

Odborný garant: Mgr. Stáňa Andrenacciová - zástupce ředitele pro denní studium a jazykovou školu

Rozsah kurzu: 1 školní rok, cca 20 vyučovacích hodin týdně.

Způsob ukončení: absolventi získají osvědčení Státní jazykové školy o absolvování kurzu. Ti nejlepší se mohou hlásit ke státní všeobecné jazykové zkoušce, ostatní k základní státní jazykové zkoušce.

Termín zahájení: 3.září 2007

Přihlášky se přijímají do: 17. srpna 2007

Termín rozřazovacích testů: 28. srpna 2007. Při podání přihlášky je nutné uhradit zápisné ve výši Kč 500,-- na č. ú. u ČNB v Ústí nad Labem 20001-1539-411/0710 ČNB(VS=rodné číslo), nebo v hotovosti.

Po individuální dohodě je možno nastoupit do kurzu i v průběhu měsíce září.

Cena: Kč 22 500,--

Během kurzu zabezpečíme materiály v ceně do 2 000,-- Kč.

Přihláška: prihpom.doc