Jazykové kurzy jsou v rozsahu: 2 vyučovací hodiny/týden, státnicové kurzy 3 vyučovací hodiny/týden

Označení tříd 1.A až 5.A (začátečníci až pokročílí).

Způsob platby: v hotovosti, studijní oddělení, tel.: 475 316 811, převodem na běžný účet, č.ú.: 20001-1539411/0710, variabilní symbol: datum narození. Do zprávy pro příjemce uveďte:jméno, příjmení a název kurzu.

Školní vzdělávací program JŠ

Osvědčení o základní znalosti jazyka

Naše jazyková škola Vám nabízí možnost vykonání zkoušky za účelem získání Osvědčení o základní znalosti jazyka. Osvědčení o základní znalosti jazyka podle usnesení vlády č. 410/2000 odpovídá znalosti získané po absolvování 420 hodin výuky.

Průběh zkoušky

  • Písemný test prověřuje schopnost porozumění vyslechnutému a čtenému textu a schopnost užití gramatických struktur. Tato část trvá 100 minut.
  • V ústní části kandidát prokáže schopnost konverzovat na určené téma (např. rodina, bydlení, cestování, kultura, sport, volný čas, nakupování, zdraví a nemoci). Tato část trvá 15 – 20 minut.

Termíny

Jazyková škola nabízí možnost individuálních termínů.

Cena

Obchodní akademie a jazyková škola stanovila cenu za jazykovou zkoušku 1 200 Kč.

Další informace

Zkouška je určena pro vybraný okruh zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří mají prokázat svou jazykovou kvalifikaci na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce, a pro všechny ostatní zájemce.

Přihláška

prihlaska_osvedceni.pdf, 29kB


Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:44556969