Jazykové kurzy jsou v rozsahu: 2 vyučovací hodiny/týden, státnicové kurzy 3 vyučovací hodiny/týden

Označení tříd 1.A až 5.A (začátečníci až pokročílí).

Způsob platby: v hotovosti, studijní oddělení, tel.: 475 316 811, převodem na běžný účet, č.ú.: 20001-1539411/0710, variabilní symbol: datum narození. Do zprávy pro příjemce uveďte:jméno, příjmení a název kurzu.

Školní vzdělávací program JŠ

Zkouška z českého jazyka pro cizince

Naše škola nabízí cizincům možnost složení zkoušky z českého jazyka jako jednu z podmínek pro udělení trvalého pobytu.

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Obě části probíhají v tomtéž termínu.

  • Písemná část: trvá 70 min, obsahuje čtení s porozuměním, psaní a poslech s porozuměním.
  • Ústní část: trvá 10 min, skládá se z řízeného ústního projevu, při kterém se zkoušený představí, popíše blízké osoby a místo, kde žije, a z dialogu vyplývajícího z běžné komunikační situace. Čas na přípravu není poskytován.

Termíny zkoušek pro rok 2012

  • 6. červen 2012 od 12:00 hodin (obsazeno)
  • 13. červen 2012 od 12:00 hodin (obsazeno)
  • 20. červen 2012 od 12:00 hodin (obsazeno)
  • 27. červen 2012 od 12:00 hodin (obsazeno)
  • 4. července 2012 od 9:00 hodin
  • 29. srpen 2012 od 9:00 hodin

Pokud se k danému termínu přihlásí méně než 5 uchazečů, zkoušky se v tomto termínu konat nebudou. Přihlášky se přijímají nejpozději 3 dny před daným termínem.

Přihlášky ke zkoušce

Pro přihlášení na zkoušku je třeba předat osobně nebo zaslat poštou na adresu školy s kontaktem originály dokladů: Poukaz z Ministerstva vnitra nebo Potvrzení o nesložení zkoušky. Telefonicky ani e-mailem se přihlásit na zkoušku nelze.

Informace – tel. 475 316 811, vargasova(zavináč)oaulpar(tečka)cz

Úplata za zkoušku

Cizinec, který před konáním zkoušky předloží škole originál poukazu opravňujícího jej ke konání bezúplatné zkoušky vydaného na jeho jméno Ministerstvem vnitra, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech se poskytuje zkouška za úplatu 1 500 Kč.

Další informace ke zkoušce

ke stažení

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:44556969