'?> Obchodní akademie

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Jazykové kurzy

"; while ($row = mysql_fetch_array($result)) echo "".$row["jazyk"]."".$row["trida"]."" .$row["ucitel"]."".$row["den"]."hodina - ".$row["hodina"].", učebna - ".$row["ucebna"].""; echo ""; mysql_free_result($result); mysql_close(); ?>