Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Program ECDL na obchodní akademii

Pro získání ECDL certifikátu je nutné úspěšně absolvovat sedm zkoušek, které se vztahují k jednotlivým modulům. Zkoušky lze skládat jednotlivě, ale také v libovolných kombinacích, či všechny najednou.

Konají se ve vypsaných termínech v prostorách Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15. Každá úspěšně složená zkouška je uchazeči zaznamenána do indexu.

Pro získání ECDL Certifikátu je tedy nutné odevzdat ECDL Index se záznamy o úspěšném absolvování všech sedmi zkoušek. Po úspěšném ukončení všech sedmi testů Vám bude ECDL Certifikát do třiceti dnů zaslán na Vaši adresu.

Práva a povinnosti uchazeče o ECDL Certifikát

Uchazeč o ECDL Certifikát musí vyplnit a podepsat "Závaznou přihlášku k ECDL testům" a zaplatit určenou částku. Uchazeč se musí k testu přihlásit a vyplnit závaznou přihlášku k ECDL testům nejpozději týden před jejich začátkem. Žádosti uchazeče závazně přihlášeného na méně než 7 modulů, který by požadoval po zahájení testů složení zkoušky i z dalších modulů na něž nebyl závazně přihlášen, nelze v žádném případě vyhovět.

Pokud se uchazeč, který je závazně přihlášený a registrovaný na daný termín testu nedostaví, nebude mu test zaznamenán jako neúspěšný.

Pokud se uchazeč v průběhu již zahájeného ECDL testu rozhodne nezahájit zkoušku z některého z modulů, na který je závazně přihlášen a pokud ještě na počítači nebyl nainstalován test z daného modulu, není takováto zkouška zaznamenána jako neúspěšná.

Před testem se uchazeč musí prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdá vedoucímu testů svůj ECDL index. V průběhu testu smí uchazeč používat pouze přidělený počítač a smí pracovat pouze s pomůckami, které obdržel od vedoucího testu.

Uchazeč nesmí v průběhu testu používat žádnou literaturu ani vlastní poznámky, může však nahlížet do informací poskytovaných funkcí "Help" příslušného SW použitého k testování daného modulu.

Uchazeč se nesmí v průběhu testu bez dozoru vzdálit z učebny ani komunikovat s jinými uchazeči.

Uchazeč o ECDL Certifikát má právo vyjadřovat své připomínky, přání a případné námitky proti postupu použitému v jeho případě či proti hodnocení svého testu.