Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Pařížská 15

ECDL moduly

Základy informačních technologií

 • základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady
 • informační technologie a společnost - člověk versus počítač
 • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
 • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
 • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT

Používání PC a správa souborů

 • používání počítače a správa souborů
 • tvorba adresářové struktury a její filozofie
 • kopírování souborů
 • nastavení uživatelského prostředí na počítači

Textový editor

 • filozofie práce s textem v textovém programu (Word)
 • formátování písma, odstavců a dokumentu
 • vlastní úprava textu a pravidla související
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů

Tabulkový kalkulátor

 • filozofie práce s tabulkovým programem (Excel)
 • formátování buňky a tabulky
 • práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí
 • možnosti adresování v tabulce při kopírování
 • tvorba grafů a databází
 • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek

Databáze

 • filozofie práce s databází (MS Access)
 • vytvoření seznamu
 • definice textových a číselných polí
 • výběr položek a jejich zpracování
 • ukládání dat

Grafické možnosti PC a způsob a možnosti elektronické prezentace

 • grafické možnosti kreslících programů a jejich použití (Power Point)
 • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
 • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
 • možnosti použití připravených grafických objektů - organizační grafy
 • možnosti ukládání na jiná než běžná média

Služby informační sítě

 • filozofie práce v síťovém prostředí - klady a zápory
 • možnosti práce v síti - sdílení informací, bezpečnost
 • elektronická pošta - způsob využívání (Outlook)
 • Internet a intranet - filozofie tohoto fenoménu
 • vyhledávání informací a jejich zpracování